Print


DE KWARTIERSTAAT

Een kwartierstaat is eigenlijk een overzicht van de voorouders, verdeeld in 4 kwartieren, naar de grootouders. Eertijds speelden deze 4 kwartieren een belangrijke rol; bij de opneming in een orde, het ridderschap of soms een gilde moest de aanvrager aantonen dat hij of zij 4 of 8 adellijke kwartieren bezat..
Man en vrouw moesten dan beide 4 adellijke grootouders hebben. Bij huwelijken werd er door de adel terdege rekening gehouden met dit systeem. De kwartierstaat toont ons dus de invloed van de vrouw op het geslacht; het zijn immers de vrouwen die bij het huwelijk voor de helft vreemd bloed in het geslacht brengen, ze verbinden de geslachten onderling.
Broers en zusters hebben dezelfde kwartieren, neven en nichten hebben de helft gemeen, tenzij zij zijn geboren uit huwelijken van 2 broers en 2 zusters want dan zijn hun 4 kwartieren precies gelijk.
Dit wordt ook wel aangeduid met de term kwartierverlies, hetgeen vroeger nogal eens voorkwam omdat het gebruikelijk was om binnen de familie te trouwen.

Een kwartierstaat begint met de kwartierdrager, ook wel "probant" genaamd, (hij of zij is de eerstgenoemde, dus de nummer 1 in de kwartierstaat), gevolgd door de twee ouders, de vier grootouders, de acht overgrootouders, zestien betovergrootouders, enz. Er treedt dus steeds een verdubbeling op van het aantal te vinden voorouders.


DE SCHEMATISCHE KWARTIERSTATEN

Voor deze 4 verschillende familietakken is een kwartierstaat opgesteld, waarin van alle vermelde voorouders de gevonden gegevens zijn vermeld, zoals doop-, trouw- en overlijdensgegevens. Elke voorouder (zowel man als vrouw) die tijdens het onderzoek is gevonden, is in de onderhavige familietak in numerieke volgorde opgenomen. In een kwartierstaat, die de voorouders van vaders- en van moederszijde omvat, heeft elke voorouder zijn of haar eigen kwartierstaatnummer. Voor de mannen is dat altijd een even nummer en voor de vrouwen een oneven nummer. De generaties zijn - van het heden naar het verleden - genummerd : 1, 2, 3, enz.(Klik op onderstaande vakjes om naar een kwartierstaat te gaan)

Gezin ter Haar
ter Haar Smits Lendering Slakhorst Gerard Toos Berry

↑ Terug naar boven ↑