Print


WAT IS STAMBOOMONDERZOEK?

Stamboomonderzoek is onderzoek naar de geschiedenis van een familie op basis van verwantschap. De gevonden voorouders en familieleden wordt in kaart gebracht in een stamboom. Afhankelijk van welke verwantschaps-en afstammingslijn(en) je volgt en het startpunt van je onderzoek kun je een stamboom op verschillende manieren inrichten.

GENEALOGIE

De wetenschappelijke benadering van stamboomonderzoek noemen we genealogie. Genealogen doen onderzoek op basis van de kritische genealogische methode. Zij gaan daarbij uit van een goede vraagstelling, feitencontrole en verslaglegging.

VERWANTSCHAPSBANDEN

Een verwantschapsband geeft weer op welke manier individuen of een groep mensen familie van elkaar zijn. Er zijn twee soorten van familieverwantschap: bloedverwanten en aanverwanten. Bloedverwanten hebben een gezamenlijke voorouder, aanverwanten zijn door een huwelijk (of partnerschapsregistratie) aan elkaar verwant. Een verwantschap kan op verschillende manieren worden vastgesteld:

  ♦ Overdrachtelijk: de verwantschap wordt vastgesteld op basis van kennis en/of over de familie beschikbare documenten. Het kan hierbij ook gaan om niet-officiele documenten, zoals familieadvertenties of bidprentjes.
LET OP: niet alle stamboomonderzoekers vinden deze onderbouwing van verwantschapsbanden geldig. Het is raadzaam de gebruikte bronnen altijd te vermelden.

  ♦ Juridisch: de verwantschap wordt vastgesteld op basis van formele documenten (zoals aktes van de burgerlijke stand). Zo'n juridische familierelatie wordt ook wel een 'familierechtelijke betrekking' genoemd.

  ♦ Genetisch: de verwantschap wordt vastgesteld in DNA-onderzoek. Zo kunnen verwantschapsbanden ook 'hard' aangetoond worden als er geen juridische bewijzen zijn.

MATE VAN VERWANTSCHAP

Hoe nauw, of juist hoe ver twee personen aan elkaar verwant zijn, duiden we aan met verwantschapsgraden. De verwantschapsgraad bereken je door het aantal schakels te tellen in op- en neergaande lijn via de gemeenschappelijke voorouders van de twee verwante personen. Hoe lager het cijfer, hoe nauwer de verwantschap. In de praktijk werkt het zo:

  ♦ een eerstegraads verwantschap (I) heeft één schakel, zoals bij ouder en kind
  ♦ een tweedegraads verwantschap (II) heeft twee schakels, zoals bij grootouder en kleinkind
  ♦ een derdegraads verwantschap (III) heeft drie schakels, zoals bij neef en oom
  ♦ een vierdegraads verwantschap (IV) heeft vier schakels, zoals bij neef en nicht

Deze manier van berekenen van verwantschapsgraden komt uit het Romeinse recht, dat we in ons rechtssysteem gebruiken. Ze zijn van belang in bijvoorbeeld het erfrecht. Op de website van de rijksoverheid vind je nog meer informatie over verwantschap.


Aanvullingen of opmerkingen?: laat het weten!

Het stamboomonderzoek is nooit af. Veel is in de archieven en op Internet te vinden, maar veel informatie is alleen bij de familieleden bekend. Daarom ben ik heel blij met iedere bijdrage. Dus laat het alsjeblieft weten als er een huwelijk plaats vindt, iemand is overleden of een nieuw familielid is geboren, stuur foto's en anekdotes, of stuur een berichtje als er iets aangevuld of gecorrigeerd moet worden!


Bronnen

Mijn stamboomonderzoek (i.c. genealogie) is begonnen met heel veel informatie van de directe en indirecte familie. Andere stambomen & genealogiesites zijn in de beginfase ook een belangrijke bron van informatie geweest. Nog steeds zoek ik veel op Internet, maar nu op sites die zo dicht mogelijk bij de bron (archieven) liggen.

Ondanks dat veel stadsarchieven en burgelijke standen reeds online gepubliceerd zijn is het ook noodzakelijk gebleken meerdere stadsarchieven te bezoeken, hier is met name nog veel-niet gepubliceerde- informatie te vinden op de vele fiches (i.c. persoons- en gezinskaarten. De voor mijn genealogieën interessante archieven bevinden zich in Doetinchem, Arnhem en Zwolle.

De opbouw en inhoud van de stamboom met zijn 4-verschillende familietakken is dus ook zeker te danken aan al de mensen die eea online gepubliceerd hebben en mij persoonlijk informatie hebben opgestuurd.
Zie hiervoor ook de pagina met links naar andere sites.

↑ Terug naar boven ↑