Print

De Schmitz die Smits werd.

Johanna Carolina ter Haar - Smits
        *1891 †1980

De naam Schmitz en de Duitse afkomst blijkt uit de huwelijksakte van Peter Joseph Schmitz en Christina Schut die in 1813 te Didam is opgemaakt.

Het is overigens een beetje misleidend om van Nederland en Duitsland te spreken in het jaar 1813 want de huidige landsgrenzen bestonden toen niet.
Bijna alle gebieden ten westen van de Rijn behoorden tot het Franse keizerrijk.
Peter Joseph is dus ook niet naar Nederland geëmigreerd maar verhuisde feitelijk van het departement “Roer“ naar het department “Boven IJssel“ (Yssel Supérieur).

Hij moest voor zijn huwelijk documenten uit zijn geboortestreek zien te krijgen, waaronder de overlijdensakten van zijn ouders. Kopieën en uittreksels van deze akten zijn in juli 1813 uitgevaardigd door de burgermeester van Pütz waar de burgerlijke stand gevestigd was van zijn geboortedorp Grottenherten.
Het uittreksel van de overlijdensakte van zijn moeder, Gertrud Caßel, is geschreven in de Duitse taal omgeven door ambtelijke termen in de Franse taal.
Het gebied rond Grottenherten moet al Frans zijn geweest of onder Franse invloed hebben gestaan toen zijn moeder overleed; de akte geeft nl. aan dat zij overleed op de 12e dag van de maand Pluvius van het 10e jaar van de Franse (of Frankische) Republiek. Deze akte beschrijft ook de naam van Peter's vader, nl. Johann (Wilhelm) Heinrich Schmitz en van zijn grootouders van moeders zijde; Franz Caßel en Catharina Schopen.

De overlijdensakte van zijn vader, die 11 jaar na zijn moeder in juni 1813 stierf, is volledig in de Franse taal opgesteld inclusief Franse versies van de namen. Er is een kopie van de originele akte en een uittreksel van deze akte. In de originele akte staat een merkwaardige fout. Als naam van de moeder van Wilhelm Heinrich Schmitz wordt nl. Gertrud Caßel vermeld. In het uittreksel van dezelfde akte, opgemaakt één maand nadat de officiële akte werd vervaardigd, wordt echter de juiste moeder, Maria Kelzenberg , vermeld. De originele akte is nooit gecorrigeerd aangezien ook in moderne uittreksels van de akte, bijv. gepubliceerd op een CD-ROM door een Duitse genealogische vereniging, de naam Gertrud Caßel nog steeds als moeder wordt vermeld.
Gelukkig zijn de bronnen wel consistent wat de vader, en dus de grootvader van Peter Joseph, betreft. Dat was nl. Jakob Schmitz.
Een ander opmerkelijk feit is dat de aangifte van de dood van Wilhelm Heinrich Schmitz niet wordt gedaan door één van zijn eigen andere zonen (Peter Joseph zat al in Didam) maar door zijn schoonzoon Johann Theodor Brell en Wilhelm Meuser, een zwager uit Niederembt die getrouwd was met een zuster van Gertrud Caßel.

Waarom en wanneer Peter Joseph Schmitz zijn geboorteplaats heeft verlaten en uiteindelijk in Loil (Didam) is terechtgekomen is niet bekend.
Peter Joseph trouwde op 20 sep 1813 de uit Didam afkomstige Christina Schut (*1787), zij kregen 8 kinderen waaronder Franciscus (*1821 †1901)

In Loil (Didam) werd de naam Schmitz “vernederlandst“ en verder als Smits in de diverse akten geschreven.

Franciscus Smits huwde in 1858 te Hummelo met Frederika Verhey (*1827 †1916), zij kregen 5 kinderen waaronder 3 dochters en waren de grootouders van mijn oma Johanna Carolina Smits (*1891 †1980)Oorspronkelijke bron: Mevr. W.M. Aben-Smits